تنوع عدسی ها

توسط: مدیر سایت 1
20 آبان, 1399
7 شیوه برای جلوگیری از بخار کردن عدسی های عینک به هنگام استفاده از ماسک
در حالی که ماسک زدن از انتقال ناخواسته ویروس کرونا جلوگیری می کند، اما میلیون ها فرد عینکی حس ناخوشایندی از بخار گرفتن عدسی عینک های خود دارند. چه کار می توانید برای عدسی های بخار گرفته انجام دهیم؟ چرا عینک من بخار می کند؟
توسط: الناز رزم
28 مهر, 1399
مقایسه عدسی های فتوکرومیک
عدسی های فتوکرومیک یا عدسی های خود رنگ پذیر

سبد پرو

هیچ عینکی برای پرو انتخاب نشده است.
Back to Top