عینک بدون قاب

توسط: روستایی بیزون
13 بهمن, 1399
فریم بدون عینک
برای بسیاری از افراد استفاده از عینک در ابتدا به این دلیل ناخوشایند است که کمی صورت را می پوشاند و ممکن است موجب از بین رفتن ویژگی های خاص چهره ی آنها شود. راه حل این مشکل می تواند استفاده از عینک بدون فریم باشد.

سبد پرو

هیچ عینکی برای پرو انتخاب نشده است.
Back to Top