عینک ورزشی

توسط: مدیر سایت 1
22 فروردين, 1397
دغدغه ی خیلی از ورزشکاران که چشمشون ضعف دید یا آستیگمات داره و نیاز به عینک طبی هم هنگام ورزش دارند و یا کسانی که ورزش را به عنوان یک عادت زندگی در سبک زندگی اشون جا دادند مسئله ی نور خورشید و ضعف دیدشون یک سوالی است که می خواهند به درستی حلش کنند.
توسط: مدیر سایت
12 بهمن, 1396
ما در کشوری زندگی می کنیم که هم شرایط ورزشهای ساحلی و دریایی داره و هم شرایط ورزشهای زمستانی مثل اسکی را داره. در حالی که ورزشهایی مثل دوچرخه سواری و اسب سواری نیز می تواند در محیط های مختلف انجام بشه.

سبد پرو

هیچ عینکی برای پرو انتخاب نشده است.
Back to Top