گس - GUESS

GUESS در سال 1981 توسط برادران مارسیانو تأسیس شد ، آنها به دنبال آرزوی آمریكایی جنوب، فرانسه را ترك كردند. یکی از طرح های اولیه آنها یک جین سنگ تراشیده و باریک ، مرلین 3 زیپ بود. این آغاز یک داستان موفقیت طولانی بود.

چشم انداز مارسیانو این بود که نام تجاریش را به مرزهای جدید منتقل کند. GUESS به نمادی از یک سبک زندگی جوان و ماجراجویانه تبدیل شد.

GUESS از سال 2013 بخشی از نمونه کارهای مارکولین بوده و هست. فریم های طبی و عینک آفتابی دارای سبک های معاصر هستند که با کاربردهای روز لباس پوشیده می شوند. این مجموعه با طرحی های بروز و رو به جلو و ترکیبات جسورانه ، ارزش های اصلی برند را در بر می گیرد.

سبد پرو

هیچ عینکی برای پرو انتخاب نشده است.
Back to Top