آدیداس - Adidas

برند مشهور ورزشی آدیداس در زمینه عینک نیز فعالیت دارد و عینک های طبی و آفتابی نیز تولید می کند که وظیفه ی تولید این عینک ها با کارخانه سیلهوئت اتریش هست به همین خاطر شما روی عینک های آدیداس ساخت اتریش می بینید. 

سبد پرو

هیچ عینکی برای پرو انتخاب نشده است.
Back to Top