عدسی زایس درایو سیف

توسط: الناز رزم
28 مهر, 1399
فناوری عدسی های تدریجی زایس
برای کسانی که عدسی تدریجی زایس را تا به حال تجربه کردند خرید عدسی غیر از زایس کاری تقریبا غیر ممکن است. دیدی راحت و ویژگی های منحصر به فرد عدسی های progressive زایس باعث می شه که افراد انتخاب اول و آخرشون خرید این عدسی با کیفیت آلمانی باشه.

سبد پرو

هیچ عینکی برای پرو انتخاب نشده است.
Back to Top