کلویی - Chloe

کلویی (Chloe) برند زنانه با روحیه ظریف زنانه است.  از ویژگی های کلیدی این برند  مدرن بودن، خاص بودن، فریبندگی و  سادگی است که این برند و مجموعه عینک های آن را تشکیل می دهد.
عینک های کلویی (Chloe) مجموعه جدید آن آماده ارایه هستند. این فریم ها ترکیبی از عناصر مسحور کننده هم چون مواد نرم، شکل مدور، و سایه های رنگی گرم و خاکی است. هر یک از این سبک ها با شکل و ظاهری از استایل رترو تا خلبانی، محدودیت اندازه و زمان را از بین برده اند.

سبد پرو

هیچ عینکی برای پرو انتخاب نشده است.
Back to Top